Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

O nas


Koło działa w ramach struktur organizacyjnych Łódzkiego Oddziału Regionalnego TPD w Łodzi. Działania naszego Koła oparte są na podstawie statutu TPD. Członkami naszego koła są dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności i w różnym wieku z terenu powiatu radomszczańskiego. Naszym celem jest troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich wszechstronny rozwój, inicjowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych. Cele i zadania naszego Towarzystwa obejmują: organizację wycieczek turystycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych, imprez okolicznościowych. Nasze działania polegają głównie na organizowaniu dzieciom i młodzieży czasu wolnego po zajęciach w szkole i na WTZ-ach: - w każdy poniedziałek prowadzone są zajęcia rekreacyjno-sportowe przez pracowników MOSiR-u na obiekcie przy ul. Kościuszki - w soboty młodzież uczęszcza na zajęcia teatralno-ruchowe w MDK Radomsko - dwa razy w miesiącu młodzież uczęszcza na zajęcia głośnego czytania i plastyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku Cele statutowe realizujemy poprzez współpracę z organami władzy publicznej, samorządem, instytucjami, szkołami, kościołem i organizacjami pozarządowymi. Środki na działalność pozyskujemy ze składek członkowskich, wpłat darczyńców, 1%, z otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, PFRON. Zachęcamy do wspierania działalności naszego koła poprzez wpłaty na konto bankowe Raiffeisen Polbank 58 1750 0012 0000 0000 3096 9316 oraz poprzez przekazanie 1% podatku na nr KRS 0000043096 z dopiskiem Koło Radomsko. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

Dane firmowe


Adres: Tysiąclecia 597-500 Radomsko

Tel: +48 502 423 761

NIP: 725-10-51-441

Adres korespondencyjny


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Adres: Lipowa 4/40

97-500 Radomsko

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 _  _   ___         ___  
| \ / ||  / _ \\  ____   / _ \\ 
| \/ || / //\ \\ |  \\  | / \ || 
| . . || | ___ || | [] ||  | \_/ || 
|_|\/|_|| |_|| |_|| | __//  \___// 
`-` `-` `-`  `-` |_|`-`   `---`  
           `-`